Oddelenie A1 - koedukované

Oddelenie zabezpečuje liečbu reaktívnych stavov, depresií, chronických neuróz, liečbu endogenných psychóz, gerontopsychiatrických pacientov a protialkoholické liečenie ... (viac) »

Oddelenie A2 - mužské

Oddelenie zabezpečuje komplexnú protialkoholickú liečbu nariadenú aj dobrovoľnú s režimovou a skupinovou psychoterapiou, liečbu ochranných liečieb, monitorovanie pacientov s pridruženými somatickými ochoreniami ... (viac) »

Oddelenie A3 - akútne oddelenie koedukované

Akútne oddelenie môžeme prirovnať k jednotke intenzívnej psychiatrickej starostlivosti, kde je bezpečné prostredie pre zvládanie agresívneho, impulzívneho a nepredvídateľného správania pacientov ... (viac) »

Oddelenie B2 - mužské

Oddelenie zabezpečuje kompletnú špecializovanú starostlivosť pacientom s psychickými chorobami a poruchami, komplexnú psychiatrickú ... (viac) »

Oddelenie B3 - ženské

Oddelenie poskytuje komplexnú psychiatrickú starostlivosť, špecializovanú liečebno - preventívnu starostlivosť pacientkam s psychickými chorobami a poruchami ... (viac) »

Oddelenie klinickej psychológie

Oddelenie zabezpečuje komplexnú skupinovú psychoterapiu, individuálnu, psychologické vyšetrenia, psychoedukáciu, dramatoterapiu, muzikoterapiu a rôzne formy rehabilitácie hospitalizovaným pacientom jednotlivých oddelení podľa požiadaviek ... (viac) »

Resocializačno rehabilitačné oddelenie

Rozvoj psychiatrickej starostlivosti je sprevádzaný mnohostrannými posunmi od tradičných predstáv. Moderný život kladie vysoké nároky na prispôsobivosť meniacim sa podmienkam, na výkonnosť a duševnú stabilitu ľudí. To zvyšuje spoločenskú nutnosť najrôznejších foriem psychiatrickej pomoci. Posilňuje sa preventívne zameranie psychiatrie ... (viac) »

Liečebný rehabilitačný program a jeho formy

Oddelenie zabezpečuje komplexnú skupinovú psychoterapiu, individuálnu, psychologické vyšetrenia, psychoedukáciu, dramatoterapiu, muzikoterapiu a rôzne formy rehabilitácie hospitalizovaným pacientom jednotlivých oddelení podľa požiadaviek ... (viac) »

Vnútorný poriadok

      ... (Vnútorný poriadok PL Sučany.pdf) »

Biela kniha - čo sa v liečebni zmenilo

Psychiatrická liečebňa Sučany vypracovala Bielu knihu, ktorá sumarizuje najvýraznejšie modernizácie v rámci liečebne a jej areálu od roku 2015.

      Biela kniha