Oddelenie A3 - Akútne oddelenie koedukované

Akútne oddelenie môžeme prirovnať k jednotke intenzívnej psychiatrickej starostlivosti, kde je bezpečné prostredie pre zvládanie agresívneho, impulzívneho a nepredvídateľného správania pacientov. V ošetrovateľskej starostlivosti sa stretávame s pacientmi, u ktorých sa vyskytuje problémové správanie, nekritičnosť k vlastnej chorobe, ktoré je sprevádzané agresivitou, ktorá sa v posledných rokoch zvýšila. Zrekonštruované oddelenie má kapacitu 30 lôžok. Je to koedukované oddelenie, kde sú hospitalizovaní muži aj ženy rôznych vekových skupín. Oddelenie je uzamknuté, aby sa zabránilo úteku pacientov. Na oddelenie sa prekladajú aj pacienti z otvorených oddelení, keď dôjde k zhoršeniu psychického stavu a ich pobyt na otvorenom oddelení nie je bezpečný a je potrebné intenzívne sledovanie psychického stavu. Oddelenie odborne vedie atestovaný lekár a primár. Práca na oddelení je tímová, pri ktorej sestry vykonávajú činnosti, ktoré na seba nadväzujú. Ambulancia je vybavená kamerovým systémom. Monitorovaní sú pacienti na troch izbách.


Oddelenie A3

Ambulancia oddelenia A3.

^ Späť ^