Oddelenie A2 - mužské

Oddelenie zabezpečuje komplexnú protialkoholickú liečbu nariadenú aj dobrovoľnú s režimovou a skupinovou psychoterapiou, liečbu ochranných liečieb, monitorovanie pacientov s pridruženými somatickými ochoreniami.


Oddelenie A2

Ambulancia oddelenia A2.

^ Späť ^