Oddelenie B3 - ženské

Oddelenie poskytuje komplexnú psychiatrickú starostlivosť, špecializovanú liečebno - preventívnu starostlivosť pacientkam s psychickými chorobami a poruchami. Zabezpečuje protialkoholickú liečbu, ochrannú protialkoholickú a psychiatrickú liečbu, liečbu reaktívnych stavov, depresií, chronických neuróz a liečbu gerontopsychiatrických pacientov.
Súčasťou liečebnej starostlivosti je spolupráca s oddelením klinickej psychológie, ktorá zabezpečuje individuálnu aj skupinovú psychoterapiu, rehabilitáciu a resocializáciu hospitalizovaných pacientov, s využívaním prvkov disciplín ako sú arteterapia, muzikoterapia, terapia hrou, dramatoterapia a terapia pohybom. Cieľom je reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti.
Oddelenie má kapacitu 38 lôžok, je monitorované kamerovým systémom a nachádza sa tu aj nadštandardná dvojlôžková izba.


Oddelenie B3

Ambulancia oddelenia B3.

^ Späť ^