Oddelenie B2 - mužské

Oddelenie zabezpečuje kompletnú špecializovanú starostlivosť pacientom s psychickými chorobami a poruchami, komplexnú psychiatrickú starostlivosť, súdom nariadené ochranné psychiatrické liečenie s dlhodobým pobytom a ich resocializáciu, liečbu gerontopsychiatrických pacientov.
Súčasťou liečebnej starostlivosti je spolupráca s oddelením klinickej psychológie, ktorá zabezpečuje individuálnu aj skupinovú psychoterapiu a rehabilitáciu.
Oddelenie má kapacitu 38 lôžok a je monitorované kamerovým systémom. Na oddelení sa nachádza aj nadštandardná dvojlôžková izba.


Oddelenie B2

Ambulancia oddelenia B2.

^ Späť ^