Oddelenie A1 - koedukované

Oddelenie zabezpečuje liečbu reaktívnych stavov, depresií, chronických neuróz, liečbu endogenných psychóz, gerontopsychiatrických pacientov a protialkoholické liečenie. Zabezpečuje protialkoholické a ochranné protialkoholické liečby. Je to koedukované oddelenie, kde sú hospitalizovaní muži aj ženy rôznych vekových skupín. Kapacita oddelenia je 38 lôžok. Kamerový systém monitoruje dve zo siedmich izieb, pričom na dvoch izbách sú sieťové lôžka. Oddelenie odborne vedie atestovaný lekár a primár.


Ambulancia oddelenia A1

Ambulancia oddelenia A1.

^ Späť ^