Profil verejného obstarávateľa ( VO )

Psychiatrická liečebňa Sučany je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ... (viac) »

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom informačných systémov, ktoré sa týkajú zamestnancov, hospitalizovaných pacientov, uchádzačov o zamestnanie a iných dotknutých osôb Psychiatrickej liečebne Sučany (ďalej len „PL Sučany“) a ktoré obsahujú osobné ... (viac) »

Zmluvy

Zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č.211/2000 Z.z. bolo do Zákona o slobodnom prístupe k informáciám vložené nové ustanovenie §5a, v rámci ktorého sa upravilo povinné zverejňovanie zmlúv. Podľa §5a ods.1 zákona ... (viac) »

Faktúry

Zákon č.546/2010 Z.z. zaviedol povinné zverejňovanie zmlúv, povinné zverejňovanie objednávok za tovary a služby a povinné zverejňovanie faktúr za tovary a služby ... (viac) »

Objednávky

Zákon č.546/2010 Z.z. zaviedol povinné zverejňovanie zmlúv, povinné zverejňovanie objednávok za tovary a služby a povinné zverejňovanie faktúr za tovary a služby ... (viac) »

Zákazky verejného obstarávania

Zákon č.343/2015 Z.z. zaviedol povinné zverejňovanie zákaziek verejného obstarávania ... (viac) »

Archív zmlúv

Zákon č.546/2010 Z.z. zaviedol povinné zverejňovanie zmlúv, povinné zverejňovanie objednávok za tovary a služby a povinné zverejňovanie faktúr za tovary a služby ... (viac) »

Archív verejného obstarávania

Zákon č.546/2010 Z.z. zaviedol povinné zverejňovanie zmlúv, povinné zverejňovanie objednávok za tovary a služby a povinné zverejňovanie faktúr za tovary a služby ... (viac) »

Centrálna evidencia majetku štátu

Viac informácií o Centrálnej evidencii majetku štátu nájdete na stránke www.majetokstatu.sk.