Archív zmlúv

Zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č.211/2000 Z.z. bolo do Zákona o slobodnom prístupe k informáciám vložené nové ustanovenie §5a, v rámci ktorého sa upravilo povinné zverejňovanie zmlúv. Podľa §5a ods.1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám „Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahujeinformáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II.polroku 2010:
ZmluvaDodávateľNázov zmluvy / dodatkuNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHViazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II.polroku 2010RezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
KOOPERATIVA poistovňa, a.s.Poistná zmluva č:401254315-9107850,00 Sk0,0 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.7.1999 
Beatrix s.r.o. MartinKúpno-predajná zmluva157570,30 €0,0 €Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.5.201010.5.2012

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010:
ZmluvaDodávateľNázov zmluvy / dodatkuNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHRezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy

Zmluvy uzatvorené po 1. januári 2000, zverejňované podľa uznesenia vlády SR č.603:
ZmluvaDodávateľNázov zmluvy / dodatkuNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHRezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
DokumentSPA Roman ŠenšelZmluva o dielo590000,-SkZdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany12.09.200530.11.2005
DokumentSPA Roman ŠenšelDodatok k zmluve o dielo300000,-SkZdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany11.11.200530.11.2005
DokumentBeatrix s.r.o. MartinKúpno-predajná zmluva5827756,80SkZdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany09.03.200609.03.2007
DokumentPoľnohosp. družstvo SNP SklabiňaKúpna zmluva908327,-SkZdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany19.06.2006 
DokumentDruvos VDZmluva o dielo998096,-SkZdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany24.08.200615.10.2006
DokumentLI-STAV s.r.o.Zmluva o dielo1116648,-SkZdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany12.12.200631.01.2007
DokumentBeatrix s.r.o.Kúpna zmluva4309424,70SkZdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany30.04.200701.05.2008
DokumentLI-STAV s.r.o.Zmluva o dielo1291713,-SkZdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany31.07.200720.09.2007
DokumentSKANVOR s.r.o.Zmluva o dielo1064098,-SkZdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany29.01.200830.04.2008
DokumentSKANVOR s.r.o.Dodatok k zmluve o dielo1583390,60SkZdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.04.200806.06.2008
DokumentLI-STAV s.r.o.Zmluva o dielo112950,04€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany12.10.200931.03.2010
DokumentMarián Líška - PEMAZmluva o dielo41426,23€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany15.10.200930.11.2009
DokumentBeatrix s.r.o. MartinKúpno-predajná zmluva157570,30€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany10.05.201010.05.2012
DokumentMILSY a.s.Kúpna zmluva31625,19€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany21.07.2010 
DokumentPoľnohosp. družstvo SNP SklabiňaRámcová kúpna zmluva29903,66€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.08.2010 
DokumentBio G, spol. s r.o.Kúpna zmluva29738,10€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany04.08.2010 
DokumentAllianz - Slovenská poisťovňa, a. s.Povinné zmluvné poistenie229,43€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.08.2010 

Zmluvy z roku 2011 s ukončenou platnosťou a účinnosťou:
ZmluvaDodávateľNázov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHRezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
DokumentŽilinská univerzita ŽilinaZmluva o dielo32500,00€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany27.05.201130.06.2012
DokumentPD SNP SklabiňaKúpno-predajná zmluva26571,60€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany07.09.201107.09.2012
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Kúpno-predajná zmluva21003,32€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany13.10.201113.10.2012
DokumentNormál s.r.o.Kúpna zmluva9206,70€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany18.10.201110.10.2012
DokumentPPC a.s.Kúpno-predajná zmluva17850,30€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.10.201118.10.2012
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Kúpno-predajná zmluva Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany23.11.201123.11.2012
DokumentSlovenský plynárenský priemysel a.s.Dodatok č.5/2012 k zmluve o dodávke plynu Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.2012 
DokumentOZO a.s., Liptovský MikulášDodatok č.6/2012 k zmluve o poskytovaní služieb Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.01.201231.12.2012
DokumentFINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.Kúpna zmluva č. 01/201227137,00€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.02.2012 
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyKolektívna zmluva na rok 2012 Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany28.02.201231.12.2012
DokumentINMEDIA, spol. s r.o.Dodatok ku kúpno - predajnej zmluve Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany06.03.201223.11.2012
DokumentLinde Gas k.s.Zmluva na dodávky technických plynov Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany20.04.201231.03.2013
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyDodatok ku kolektívnej zmluve na rok 2012 Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany01.05.201231.12.2012
DokumentVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok ku zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.07.2012 
DokumentDôvera zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok ku zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti17926,00€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany17.07.2012 
DokumentNormál s.r.o.Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 01/2011 Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany25.07.201231.8.2012
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyKúpna zmluva č. 1/20127300,00€Zdrav.Kamil Kubik Martin28.08.2012 
DokumentRIPLAST s.r.o.Zmluva o dielo č.90075131177,42€Zdrav.Psychiatrická liečebňa Sučany26.02.201331.3.2013


^ Späť ^