Zákazky verejného obstarávania

Zákazky podľa §9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profilezverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Podlimitné zákazky platné v roku 2012:
Vestník č.Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota zákazkyTrvanie zmluvyDátum odoslania oznámeniaLehota na predkladanie ponúkDátum otvárania ponúkKritérium
187/2012Lekárske výrobky (liečivá)171989,70€12 mesiacov24.09.201229.10.201230.10.2012Najnižšia cena

Podprahové zákazky platné v roku 2012:
Vestník č.Predmet zákazkyHodnota zákazkyTrvanie zmluvyDátum odoslania výzvyLehota na predkladanie ponúkDátum otvárania ponúkKritérium
163/2012Pekárenské a cukrárenské výrobky18000,00€12 mesiacov23.08.201217.09.201218.09.2012Najnižšia cena
163/2012Ovocie a zelenina10000,00€12 mesiacov23.08.201217.09.201218.09.2012Najnižšia cena
162/2012Mäso a mäsové výrobky29000,00€12 mesiacov22.08.201228.09.201201.10.2012Najnižšia cena
162/2012Mlieko a mliečne výrobky35000,00€12 mesiacov22.08.201228.09.201201.10.2012Najnižšia cena
163/2012Hlboko mrazené výrobky17000,00€12 mesiacov23.08.201217.09.201219.09.2012Najnižšia cena
163/2012Potravinárske výrobky a nápoje22000,00€12 mesiacov22.08.201228.09.201202.10.2012Najnižšia cena

Zákazky s nízkou hodnotou platné v roku 2012:
ZákazkaZadávateľPredmet zákazkyHodnota zákazkyÚspešný uchádzač
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanySW pre e-aukcie2500,00€NAR marketing s.r.o.
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyPracovná obuv a odevy7911,00€GEMINI - Martin s.r.o.
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyVýmena okien na telocvični a jedálni3783,00€RI OKNÁ, Martin
DokumentPsychiatrická liečebňa SučanyNatretie strechy5015,00€Štefan Roštek, Krpeľany


^ Späť ^