Objednávky

Na základe novely č.382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach. Povinné je zverejňovanie len tých objednávok, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov, majetku štátu, obce, vyššieho územného celku, alebo právnických osôb zriadených zákonom.Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od jej vystavenia. Od 1.1.2012 je povinnosť zverejňovať všetky objednávky bez ohľadu na ich hodnotu okrem objednávok, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a objednávok, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou. Objednávky sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Objednávky za rok 2012:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012

Objednávky za rok 2013:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013

Objednávky za rok 2014:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014

Objednávky za rok 2015:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015

Objednávky za rok 2016:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016

Objednávky za rok 2017:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017

Objednávky za rok 2018:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018

Objednávky za rok 2019:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019

Objednávky za rok 2020:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020

Objednávky za rok 2021:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2021
2/2021
3/2021
4/2021

Objednávky za rok 2022:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2022
2/2022
3/2022
4/2022

Objednávky za rok 2023:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2023
2/2023
3/2023
4/2023

Objednávky za rok 2024:
ŠtvrťrokZoznam objednávok
1/2024
2/2024


^ Späť ^