Zákazky verejného obstarávania

 

Zákazky s nízkou hodnotou platné v roku 2013:
ZákazkaZadávateľPredmet zákazkyHodnota zákazkyÚspešný uchádzač
Psychiatrická liečebňa SučanyOchranné pracovné prostriedky1174,90 €GEMINI, Martin
Psychiatrická liečebňa SučanyMaliarske práce1632,40 €Roštek Štefan, Krpeľany
Psychiatrická liečebňa SučanyStavebné práce1064,27 €RI OKNÁ, Martin

Podlimitné zákazky platné v roku 2013:
Vestník č.Predmet zákazkyPredpokla-
daná hodnota zákazky
Trvanie zmluvyDátum odoslania oznámeniaLehota na predkla-
danie ponúk
Dátum otvárania ponúk "Ostatné"Dátum otvárania ponúk "Kritériá"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
104/2013Zemný plyn142.000,- €12 mesiacov27.5.201312.7.201315.7.20136.8.2013
107/2013Elektrická energia80.000,- €24 mesiacov31.5.201317.7.201318.7.20136.8.2013
118/2013Lekárske výrobky118.504,62 €12 mesiacov14.6.20132.8.20135.8.201319.8.2013

Podprahové zákazky platné v roku 2013:
Vestník č.Predmet zákazkyPredpokla-
daná hodnota zákazky
Trvanie zmluvyDátum odoslania výzvyLehota na predkla-
danie ponúk
Dátum otvárania ponúk "Ostatné"Dátum otvárania ponúk "Kritériá"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
104/2013Pekárenské a cukrárenské výrobky18 000,- €12 mesiacov29.5.20138.7.20139.7.201319.7.2013
105/2013Ovocie a zelenina15 000,- €12 mesiacov30.5.20139.7.201310.7.201322.7.2013
108/2013Mäso a mäsové výrobky29 000,- €12 mesiacov03.6.201315.7.201316.7.201326.7.2013
108/2013Mlieko a mliečne výrobky35 000,- €12 mesiacov04.6.201316.7.201317.7.201329.7.2013
108/2013Hlboko mrazené výrobky17 000,- €12 mesiacov04.6.201317.7.201319.7.201331.7.2013
108/2013Potravinárske výrobky a nápoje22 000,- €12 mesiacov04.6.201317.7.201322.7.20137.8.2013
126/2013Výmena okien na budove A a budove B57 278,89 €6 mesiacov27.6.201312.8.201313.8.201312.9.2013

Zákazky podľa §9 odstavec 9 platné v roku 2013:
VýzvaPredmet zákazkyPredpokla-
daná hodnota zákazky
Trvanie zmluvyDátum odoslania výzvyLehota na predkla-
danie ponúk
Dátum otvárania ponúk "Ostatné"Dátum otvárania ponúk "Kritériá"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
11/2013Zber, doprava a likvidácia nemoc. odpadu9 800,- €24 mesiacov5.11.20132.12.20133.12.20133.12.2013
11/2013Zber, doprava a likvidácia kuch. odpadu4 000,- €24 mesiacov5.11.20132.12.20134.12.20134.12.2013

Zákazky podľa §9 odstavec 9 platné v roku 2014 dvojobálkové:
VýzvaPredmet zákazkyPredpokla-
daná hodnota zákazky
Trvanie zmluvyDátum odoslania výzvyLehota na predkla-
danie ponúk
Dátum otvárania ponúk "Ostatné"Dátum otvárania ponúk "Kritériá"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Zákazky podľa §9 odstavec 9 platné v roku 2014 jednoobálkové a prieskum trhu:
Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Termín zadania zákazky
4.2.2014Zdravotnícky spotrebný materiál pre PLS5 179,- €1.4.2014
21.3.2014Dezinfekčné prostriedky pre PLS8 200,- €27.6.2014
5.6.2014Dodávka a montáž KZ pre PLS9 600,- €27.6.2014
18.8.2014Pekárenské a cukrárenské výrobky14 400,- €27.10.2014
25.8.2014Ovocie a zelenina20 400,- €27.10.2014
12.9.2014Výmena drevených okien - prieskum trhu3 626,- €15.10.2014
16.9.2014Hlboko mrazené výrobky12 000,- €14.11.2014
16.9.2014Potravinárske výrobky a nápoje30 000,- €21.11.2014
16.9.2014Mlieko a mliečne výrobky25 000,- €14.11.2014
17.9.2014Mäso a mäsové výrobky25 000,- €24.11.2014
30.9.2014Stavebné úpravy príjazdovej komunikácie ku vnútorným parkoviskám16 855,69 €7.11.2014

Zákazky podľa §9 odstavec 9 platné v roku 2015 jednoobálkové a prieskum trhu:
Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Termín zadania zákazky
4.2.2015Zdravotnícky spotrebný materiál pre PLS5 500,- €1.4.2015
21.5.2015Stavebné práce
- maľovanie priestorov v PLS
7 920,- €3.7.2015
9.9.2015Ovocie a zelenina20 563,- €zrušená
9.9.2015Pekárenské a cukrárenské výrobky15 963,- €23.10.2015
16.9.2015Mäso a mäsové výrobky28 000,- €2.11.2015
16.9.2015Hlboko mrazené výrobky12 606,- €10.11.2015
16.9.2015Mlieko a mliečne výrobky28 008,- €2.11.2015
27.10.2015Školenie prvej pomoci zdravotníckych pracovníkov2 250,- €13.11.2015
3.12.2015Ovocie a zelenina29 246,- € 

Zákazky podľa §9 odstavec 9 platné v roku 2016 jednoobálkové a prieskum trhu:
Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Termín zadania zákazky
13.1.2016Stavebné úpravy východnej fasády - pavilón A3 620,48 € 
2.3.2016Zdravotnícky spotrebný materiál5 593,- € 
8.3.2016Medicinálne technické a špeciálne plyny2 760,25 € 

Zákazky podľa §92 - §99 platné do 31.10.2015:
Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Termín zadania zákazky
1.10.2015Odvoz a likvidácia odpadu zo ZS8 218,- €zrušená
19.5.2015Dezinfekčné prostriedky7 333,- €22.5.2015
10.8.2015Dodávka elektrickej energie ...65 000,- €17.8.2015
18.8.2015Nákup zemného plynu ...88 000,- €24.8.2015
20.8.2015Lekárske výrobky a liečivá104 019,17 €27.8.2015

Zákazky podľa §96 - §99 platné od 1.11.2015:
Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Termín zadania zákazky
9.11.2015Originálne tonery do tlačiarní, kopírovacích strojov a MFZ9 620,- €18.11.2015
27.11.2015Odvoz a likvidácia odpadu zo ZS8 218,- €zrušená
9.12.2015Odvoz a likvidácia odpadu zo ZS8 218,- €15.12.2015
28.1.2016Pavilón B - stavebné úpravy - 1., 2., 3. NP173 912,77 €zrušená

Podlimitné zákazky podľa §100 platné v roku 2015:
Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Termín zadania zákazky
9.4.2015Stavebné úpravy - strecha budova A41 246,57 €30.9.2015
20.4.2015Stavebné úpravy 2. a 3. NP budova A72 734,16 €25.8.2015
4.5.2015Fasádne práce - budova A31 246,13 €zrušená

Podlimitné zákazky podľa §100 platné v roku 2016:
Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Termín zadania zákazky
2.3.2016Pavilón B - stavebné úpravy - 1., 2., 3. NP173 912,77 €1.6.2016
8.3.2016Pavilón B - stavebné úpravy - strecha a vonkajše omietky87 313,28 €9.6.2016
9.3.2016Pavilón A - stavebné úpravy - vonkajše omietky53 877,16 €1.6.2016
10.3.2016Multifunkčné ihrisko52 975,37 €13.6.2016
30.3.2016Rekonštrukcia oplotenia areálu PL Sučany112 233,34 €2.6.2016

Podlimitné zákazky podľa §113 ZVO platné od 18.4.2016:
Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Termín zadania zákazky
3.10.2016Lekárske výrobky (liečivá)112 744,37 €6.2.2017

Podlimitné zákazky podľa §109 - §112 ZVO platné od 18.4.2016:
Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Termín zadania zákazky
25.10.2016Združená dodávka zemného plynu67 632,32 €2.11.2016
28.12.2016Hlbokomrazené výrobky17 104,39 €5.1.2017

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO platné od 18.4.2016 - rok 2016:
Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Termín zadania zákazky
9.5.2016Dezinfekčné prostriedky9 000,- €23.6.2016
21.12.2016Potravinárske výrobky a nápoje28 766,77 €17.2.2017
21.12.2016Mlieko a mliečne výrobky28 940,73 €17.2.2017
21.12.2016Mäso a mäsové výrobky27 981,73 €10.2.2017

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO platné od 18.4.2016 - rok 2017:
Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Termín zadania zákazky
16.1.2017Pekárenské a cukrárenské výrobky16 897,82 €6.3.2017
17.3.2017Ovocie a zelenina27 605,75 € 

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO platné od 18.4.2016 - rok 2017:
Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Dátum vyhodnotenia ponúkVýzva na predloženie ponuky
Pekárenské a cukrárenské výrobky16 897,82 €02.02.2017
Ovocie a zelenia27 605,75 €10.04.2017
Dezinfekčné prostriedky8 000,- €10.07.2017
Zdravotnícky spotrebný materiál6 400,00 €17.07.2017

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO platné od 18.4.2016 - rok 2018:
Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Dátum vyhodnotenia ponúkVýzva na predloženie ponuky
Hlboko mrazené výrobky  
Potravinárske výrobky a nápoje  
Mäso a mäsové výrobky30 630,00 €30.04.2018
Mlieko a mliečne výrobky30 207,00 €30.04.2018
Pekárenské a cukrárenské výrobky20 994,03 €03.05.2018
Ovocie a zelenia30 108,18 €17.05.2018
Nová serverová infraštruktúra26 834,90 €17.09.2018
Dezinfekčné prostriedky9 217,46 €11.10.2018
Zdravotnícky spotrebný materiál5 335,47 €26.10.2018

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO platné od 18.4.2016 - rok 2019:
Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Dátum vyhodnotenia ponúkVýzva na predloženie ponuky
Hlboko mrazené výrobky  
Potravinárske výrobky a nápoje  
Pekárenské a cukrárenské výrobky26 776,22 €20.05.2019
Mlieko a mliečne výrobky39 216,52 €23.05.2019
Mäso a mäsové výrobky33 091,50 €24.05.2019
Ovocie a zelenia43 698,65 €27.05.2019
Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek64 435,80 €17.06.2019
Dezinfekčné prostriedky8 260,11 €06.11.2019
Mäso a mäsové výrobky33 089,05 €27.11.2019
Nemocničný informačný systém64 419,33 €20.12.2019
Osobné ochranné pracovné prostriedky17 338,00 €21.11.2019
Zdravotnícky spotrebný materiál5 685,90 €13.12.2019

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO platné od 18.4.2016 - rok 2020:
Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Dátum vyhodnotenia ponúkVýzva na predloženie ponuky
Bezpečnostná služba70 198,80 €20.01.2020
Hlboko mrazené výrobky19 614,07 €14.02.2020
Potravinárske výrobky a nápoje38 494,81 €27.03.2020
Lieky a liečivá14 153,97 €20.05.2020
Mlieko a mliečne výrobky36 404,01 €17.06.2020
Ovocie a zelenia39 585,59 €17.06.2020
Pekárenské a cukrárenské výrobky27 452,35 €11.08.2020
Biochemický analyzátor29 736,33 €12.10.2020
Ostatný zdravotnícky materiál13 517,89 €21.10.2020
Dezinfekčné prostriedky11 150,42 €18.11.2020
Mäso a mäsové výrobky39 179,30 €24.11.2020
Bezpečnostná služba65 852,42 €07.12.2020
Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou39 987,07 €08.02.2021
Tonerové náplne10 315,39 €09.12.2020

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO rok 2021:
Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Dátum vyhodnotenia ponúkVýzva na predloženie ponuky
Hlboko mrazené výrobky18 533,47 €26.01.2021
Ochranné pracovné prostriedky9 296,48 €15.03.2021
Čistiace prostriedky10 854,10 €07.04.2021
Potravinárske výrobky a nápoje37 982,98 €07.05.2021
Ovocie a zelenina28 973,01 €15.06.2021
Mlieko a mliečne výrobky31 691,43 €17.06.2021

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO rok 2022:
Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Dátum vyhodnotenia ponúkVýzva na predloženie ponuky
Bezpečnostná služba74 841,94 €17.01.2022
Hlboko mrazené výrobky21 630,04 €17.01.2022
Čistiace prostriedky9 784,18 €14.02.2022
Potravinárske výrobky a nápoje49 844,86 €29.03.2022
Ovocie a zelenina42 500,33 €10.05.2022
Mlieko a mliečne výrobky57 602,87 €10.05.2022
Pekárenské a cukrárenské výrobky46 094,41 €21.06.2022
Lekárske výrobky a liečivá115 038,18 €03.08.2022
Mäso a mäsové výrobky29 200,97 €12.10.2022
Fotovoltaické zariadenie62 650,76 €03.11.2022
Originálne tonerové náplne9 068,70 €18.11.2022
Bezpečnostná služba72 532,80 €27.12.2022
Hlboko mrazené výrobky9 738,26 €28.12.2022

Podlimitné zákazky podľa §112 ZVO rok 2022:
Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Dátum vyhodnotenia ponúkVýzva na predloženie ponuky
Dodávka elektrickej energie60 906,99 €31.01.2022

Nadlimitné zákazky podľa §66 ZVO rok 2022:
Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Dátum vyhodnotenia ponúkVýzva na predloženie ponuky
Dodávka zemného plynu235 072,44 €31.01.2022

Nadlimitné zákazky podľa §66 ZVO rok 2023:
Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Dátum vyhodnotenia ponúkVýzva na predloženie ponuky
Potravinárske výrobky300 757,62 €19.06.2023

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO rok 2023:
Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Dátum vyhodnotenia ponúkVýzva na predloženie ponuky
Čistiace prostriedky13 542,94 €16.03.2023
Dezinfekčné prostriedky17 138,80 €18.04.2023
Potravinárske výrobky a nápoje61 202,53 €28.04.2023
Lieky a liečivá 2023-2024133 639,09 €08.08.2023
Átrium PL Sučany189 633,49 €11.10.2023
Odvoz a likvidacia odpadu16 900,00 €13.12.2023

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO rok 2024:
Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota
zákazky bez DPH
Dátum vyhodnotenia ponúkVýzva na predloženie ponuky
Bezpečnostná služba69 419,77 €17.01.2024
Perimetrická ochrana35 000,00 €28.03.2024 
Čistiace prostriedky11 334,74 €08.03.2024
Dodávka fotovoltaického zariadenia69 290,77 €02.04.2024
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty13 593,48 €21.05.2024


^ Späť ^