Všetky práva sú vyhradené

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom Psychiatrickej liečebne Sučany a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti, alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Psychiatrickej liečebne Sučany je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.
Psychiatrická liečebňa Sučany nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu. Psychiatrická liečebňa Sučany nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.
V prípade akéhokoľvek záujmu nám napíšte alebo nás kontaktujte!


Riaditeľ PL Sučany


^ Späť ^