Ponuka prebytočného majetku

Nehnuteľný majetok
Číslo parcely Názov Výmera Cena s DPH
       

Hnuteľný majetok

Psychiatrická liečebňa Sučany, Ul. Hradiská 23, 038 52 Sučany ponúka na predaj skriňový dodávkový automobil značka: ŠKODA TAZ 1203, rok výroby: 1989, zdvihový objem valcov: 1433 cm³, druh paliva: benzín, farba: zelená.
V prípade záujmu o obhliadku osobného vozidla kontaktujte zamestnanca Psychiatrickej liečebne Sučany – TEL.: 0903 413 376 .

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 21.06.2022. Záujemca je povinný do uvedeného termínu doručiť svoju cenovú ponuku písomne, na adresu: Psychiatrická liečebňa Sučany, Ing. Lenka Fioleková, ekonomický námestník, Ul. Hradiská 23, 038 52 Sučany, a v ponuke uviesť kúpnu cenu za osobné vozidlo, ktorú ponúka. Ponuky záujemcov vyhodnotí komisia, ktorá o výsledku vyhodnotenia písomne informuje všetkých záujemcov.

^ Späť ^