Ponuka prebytočného majetku

Nehnuteľný majetok
Číslo parcely Názov Výmera Cena s DPH
       
Hnuteľný majetok
Číslo parcely Názov Výmera Cena s DPH
       

Viac informácií nájdete na stránke www.ropk.sk - "Register ponúkaného majetku štátu".

^ Späť ^