Správa o projekte Podpora a rozvoj aktivít psychosociálnej rehabilitácie.

Od novembra 2019 prebieha vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v Psychiatrickej liečebni projekt: Podpora a rozvoj aktivít psychosociálnej rehabilitácie, ktorý rozširuje ponuky psychosociálnej rehabilitácie.
Cieľom projektu je podporiť sociálne zručnosti pacientov, zlepšiť ich komunikačné stratégie, obnoviť prípadne nadobudnúť nové sebaobslužné a sociointegračné schopnosti, ktoré môžu potom využiť v domácom prostredí.

V mesiaci december 2019 sa v rámci projektu realizovala kulinoterapeutická aktivita (kulinoterapia – terapia varením): Pečenie medovníkov. Pacienti sa plne podieľali na všetkých fázach, od nákupu surovín, prípravu cesta, vykrajovanie aj zdobenie. Aktivity sa zúčastnili pacienti, ktorí sa podobnej činnosti venovali aj doma, ale aj takí, ktorí doteraz s pečením nemali žiadne skúsenosti. Pacienti hodnotili aktivitu pozitívne, mali radosť z celého procesu. Medovníky boli súčasťou občerstvenia počas Vianočných sviatkov 2019.


V Sučanoch dňa 23.01.2020

Miesenie

Vykrajovanie

 
Napečené

Ozdobené

^ Späť ^