O Z N Á M E N I E

PRE PRÍBUZNÝCH PACIENTOV V PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNI SUČANY

V súlade s aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa upravujú podmienky pre návštevy hospitalizovaných pacientov v zdravotníckych zariadeniach a z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie v zmysle platného monitorovacieho a signalizačného systému COVID Automat prikazujem s účinnosťou od 13. septembra 2021“ dodržiavať na všetkých lôžkových oddeleniach návštevné dni a hodiny v Psychiatrickej liečebni Sučany podľa nasledovného opatrenia:

NÁVŠTEVNÉ DNI A HODINY:

Oddelenie A1, A2 (otvorené):
Utorok, štvrtok, sobota od 13:30 do 16:30 hod.

Oddelenie A3 (uzatvorené):
Pondelok - nedeľa od 14:00 do 16:00 hod.

Oddelenie B2, B3 (otvorené):
Streda, piatok, nedeľa od 13:30 do 16:30 hod.

POKYNY PRE NÁVŠTEVY:

Návšteva je možná len po vopred dohodnutom telefonickom dohovore na presne stanovený termín a čas,
vstup do areálu povolený najviac dvom osobám pre jedného pacienta,
návštevy musia mať prekryté dýchacie cesty (nos a ústa) respirátorom, alebo rúškom počas celej doby pobytu v liečebni,
návšteva pri vstupe do budovy PL Sučany má povinnosť dezinfikovať si ruky, príp. použiť jednorazové rukavice,
návšteva pri vstupe do budovy PL Sučany vypíše na vrátnici "Návštevný lístok" a preukáže sa potvrdením (písomným, SMS správou, alebo digitálnym COVID preukazom EÚ), že je osobou na ktorú sa nevzťahuje obmedzenie,
povoľuje sa nosenie osobných vecí pacientom (napr. tašky, balíky, atď. ...) od príbuzných a známych, ktoré sa riadi postupmi platnými v PL Sučany.

Návštevy sú povolené:

kňazom za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
osobám, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkou schémou,
osobám, ktoré je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkou schémou,
osobám, ktoré sú viac ako 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
osobám, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu.
návšteva sa uskutočňuje len v určených priestoroch po dobu maximálne 30 minút.

Zakazuje sa:

Vstup do PL Sučany osobám mladším ako 15.rokov veku.
Vykonávať návštevu na izbách hospitalizovaných pacientov.
Pohybovať sa mimo určených priestorov.
Vstup osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a návštevám, ktoré majú príznaky akútneho respiračného ochorenia (kašeľ, dýchavičnosť, teplota nad 37°C).


V Sučanoch dňa 13. septembra 2021

Ing. Roman K ľ u č i a r i k
            riaditeľ

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme pacientom psychiatrickej ambulancie a ambulancie všeobecného lekára v Psychiatrickej liečebni Sučany, že v prípade potreby predpisu liekov môžu kontaktovať lekárov liečebne na telefónnom čísle (spojovateľ) 043/42 93 201–4, alebo prim. MUDr. Bubniakovú na telefónnom čísle: + 421 903 904 378, alebo prim. MUDr. Miklušicovú na telefónnom čísle: + 421 903 962 313.
Ambulanciu všeobecného lekára v Psychiatrickej liečebni Sučany - MUDr. Moravčíkovú - môžu v prípade potreby kontaktovať na telefónnom čísle + 421 910 733 374.


V Sučanoch dňa 13. marca 2020

Ing. Roman K ľ u č i a r i k
            riaditeľ

^ Späť ^