Zákaz návštev

Na základe rozhodnutia vedenia Psychiatrickej liečebne zo dňa 23. septembra 2021 zakazujem od 25. septembra 2021 až do odvolania návštevy v Psychiatrickej liečebni Sučany z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia respiračných ochorení.


V Sučanoch dňa 23. septembra 2021

Ing. Roman K ľ u č i a r i k
            riaditeľ

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme pacientom psychiatrickej ambulancie a ambulancie všeobecného lekára v Psychiatrickej liečebni Sučany, že v prípade potreby predpisu liekov môžu kontaktovať lekárov liečebne na telefónnom čísle (spojovateľ) 043/42 93 201–4, alebo prim. MUDr. Bubniakovú na telefónnom čísle: + 421 903 904 378, alebo prim. MUDr. Miklušicovú na telefónnom čísle: + 421 903 962 313.
Ambulanciu všeobecného lekára v Psychiatrickej liečebni Sučany - MUDr. Moravčíkovú - môžu v prípade potreby kontaktovať na telefónnom čísle + 421 910 733 374.


V Sučanoch dňa 13. marca 2020

Ing. Roman K ľ u č i a r i k
            riaditeľ

^ Späť ^