Canisterapeutický program.

V mesiacoch júl až október 2018 mali možnosť vyskúšať liečivé účinky canisterapie i pacienti psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Canisterapeutický program v spolupráci s občianskym združením PHYSIO CANIS zo Žiliny a finančnou podporou Nadácie VÚB absolvovalo 17 pacientov a 5 členov terapeutického tímu. Účastníci programu boli rozdelení do 2 skupín. Každá skupina mala iný stupeň náročnosti, pričom boli zohľadnené predchádzajúce skúsenosti pacientov, ich schopnosti a možnosti a symptomatika súvisiaca s ochorením.
Canisterapia je animálna terapia, ktorá k liečebným účinkom využíva interaktívny terapeutický vzťah medzi človekom a psom. Pes pozitívne pôsobí na fyzickú, psychickú i sociálnu pohodu človeka.
Pozitívne odozvy účastníkov potvrdili účinnosť a účelnosť tejto novinky.

Preto sa nie nadarmo hovorí, že pes je často najlepším priateľom človeka.

Projekt bol realizovaný v spolupráci s:

CANIS Centrum K-7 Nadácia VÚB

Canisterapia

Canisterapia

^ Späť ^