Oznam záujemcom o odbornú prax na Oddelení klinickej psychológie (OKP).

Na OKP poskytujeme odbornú prax študentom VŠ jednoodborového štúdia psychológie prvého, alebo druhého stupňa. V rámci praxe na OKP Vás bude viesť klinický psychológ.

Ponúkame:

Zoznámenie sa s prácou klinického psychológa v psychiatrickej liečebni
Účasť na vizitách a komunitách
Účasť na skupinových aktivitách a terapiách s vybranými skupinami pacientov
Oboznámenie sa s psychodiagnostickými metódami
Vedenie psychologického vyšetrenia pod supervíziou

V prípade záujmu o prax je potrebné poslať žiadosť o prax spolu s dokladmi o vzdelávaní písomnou formou na adresu liečebne.


Dovoľujeme si požiadať záujemcov o prax, aby svoje žiadosti posielali v predstihu 2 až 3 mesiacov pred plánovaným výkonom odbornej praxe.
Z kapacitných dôvodov môžeme prijať na prax v jednom termíne maximálne dvoch študentov.
Prax na oddelení sa hradí poplatkom 5 Eur za deň praxe. Maximálny počet hodín je 8 za deň praxe. Pred nástupom na prax je potrebné absolvovať školenie o bezpečnosti pri práci a podpísať zmluvu.
Všetky ďalšie informácie Vám radi poskytneme na emailovej adrese psycholog @ plsucany.sk

^ Späť ^