Telefónne čísla:

  Vrátnica, spojovateľka:+421 43 4293202-7
  Sekretariát:+421 43 4293209
  Finančná učtáreň:+421 43 4293211
  Vedúci OTP:+421 43 4293200
  Útvar krízového riadenia:+421 43 4293206
  Telefónny automat:+421 43 4000709

Mailová adresa:

  Vedenie liečebne:plsucany @ plsucany.sk

Návštevné hodiny:

  Akútne oddelenie:Utorok, štvrtok: 14,00–15,00 hod.
 Sobota, nedeľa: 13,00–14,30 hod.
  Ostatné oddelenia:Denne: 14,00–17,00 hod.


Recepcia psychiatrickej liečebne

Pokyny pre pacientov:

Pacient sa prijíma na lôžkové oddelenie na základe objednávacieho poukazu, ktorý vystaví ambulantný lekár. Následne je pacient zaradený do zoznamu čakateľov. Akonáhle sa uvoľní miesto na lôžkovom oddelení, pacienta telefonicky skontaktujeme a dohodneme s ním termín nástupu na hospitalizáciu.

Pri hospitalizácii je potrebné priniesť:

Občiansky preukaz
Preukaz poistenca
Zdravotnú dokumentáciu
Výsledky vyšetrení
Doklad o práceneschopnosti, ak bol vystavený
Lieky, ktoré pacient pravidelne užíva na cca 10 dní v originálnych baleniach (napr. inzulín + striekačky a i.)


Počas hospitalizácie bude pacient potrebovať:

Nočnú bielizeň a župan
Hygienické potreby a uterák
Domácu a cvičebnú obuv
Pracovný úbor (drogovo závislí)
Cvičebný úbor
Ortopedické pomôcky, ak ich používa
Zošit písacie potreby

 

^ Späť ^