Psychiatrická liečebňa Sučany
 
Adresa: ul. Hradiská 23
038 52 Sučany
IČO : 17335612
Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Upozornenie:
Dňom 15.8.2017 bola zmenená adresa Psychiatrickej liečebne Sučany,
na Hradiská 23, 038 52 Sučany

© 2012 Psychiatrická liečebňa Sučany - všetky práva sú vyhradené