Psychiatrická liečebňa Sučany
 
Adresa: ul. Hradiská 20
038 52 Sučany
IČO : 17335612
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
© 2012 Psychiatrická liečebňa Sučany - všetky práva sú vyhradené